ยินดีต้อนรับ

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี


                ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2494 ที่อาคารชั้นล่างของแผนมหาดไทยด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2498 ได้สร้างอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีขึ้นบนหลุมหลบภัยทางอากาศ ริมถนนด้านหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณในการนี้เป็น จำนวนเงิน 60,000 – บาท
               ปี พ.ศ. 2504 ( วันที่ 17 พฤศจิกายน 2504 ) ย้ายห้องสมุดฯมายังชั้นบนของอาคารสโมสรราชการ ซึ่งเป็นอาคารกึ่งถาวรเนื่องจากอาคารเดิมอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการจราจรคับคั้งมีเสียงรบกวน อีกทั้งอากาศร้อนอบอ้าวไม่ถ่ายเท บรรยากาศไม่เอื่ออำนวยต่อสมาชิกผู้ให้บริการ
               ปี พ.ศ. 2507 ทางจังหวัดได้มีการต่อเติมอาคารด้านหลังขิงพิพิธภัณฑ์เป็นตึก 2 ชั้น เมื่อเสร็จแล้ว ให้ห้องสมุดประชาชนฯ เปิดทำการอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี